HU EN

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI NYILATKOZAT

VESZTERGOMBI BT.
H-7100 Szekszárd, Borkút u. 3.
Telefon: +36 74 511 846, +36 74 411 207 | Fax: +36 74 511 576
E-mail: vesztergombi@t-online.hu | Internet: www.vesztergombi.hu
Adószám: 26441452-2-17 | Cégjegyzékszám: 17 06 001551

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A VESZTERGOMBI & VESZTERGOMBI Borászati, Termelő és Kereskedelmi Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Borkút utca 3., röviden: VESZTERGOMBI Bt.), továbbiakban: Szolgáltató-Adatkezelő - mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi rendelkezéseiben meghatározott elvárásoknak.

A VESZTERGOMBI Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.vesztergombi.hu/oldal/39/adatvedelem címen.

A Szolgáltató-Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szolgáltató-Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megóvását.

A Szolgáltató-Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, valamint belső szervezeti működést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A VESZTERGOMBI Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

JELEN DOKUMENTÁCIÓ CÉLJA

Az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló törvény előírásainak, az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének, illetve az (EU) 2016/679 rendeletnek való megfelelés.

Továbbá: A Szolgáltató-Adatkezelő részéről biztosított adatvédelmi- és adatkezelési követelmények biztosításáról és annak folyamatrendszeréről szóló technikai- és gyakorlati funkciós rendszer leírása, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést és nyilvánosságra hozatalt, egyben leírja az adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelési rendjét, különös tekintettel annak időbeni és terjedelmi valójára.

JELEN DOKUMENTÁCIÓ HATÁLYA

a dokumentáció kiterjed a BŐSZ ADRIÁN BORÁSZATI KFT által üzemeltetett weboldalhoz kapcsolódó adatkezeléseire:

 • A Szolgáltató-Adatkezelővel jelenleg- illetve a jövőben ügyfélkapcsolati szinten – a szolgáltatás szükségességéhez mért – elengedhetetlen személyes adatok kezelése
 • továbbá kiterjed mindazon személyekre és szerződéses partnerekre, akik a Szolgáltató-Adatkezelő hivatalos megbízása alapján bekapcsolódnak az adatkezelésbe a szolgáltatást igénybe vevő személyek mindenkori hozzájárulásával, akiknek a jogait és jogaikkal kapcsolatos érdekeket érinti. 

JOGSZABÁLYI ALAPRENDELKEZÉSEK FELSOROLÁSA

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

- a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

-az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 679 Rendelete (GDPR)

-az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 680 Irányelve

A Szolgáltató-Adatkezelő által üzemeltetett weboldal  - boszadrian.hu - adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.

Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege az alábbi forrás linken hozzáférhető PDF illetve HTML formátumban.

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSI FOGALMAK KÖZÉRTHETŐEN
FORRÁS: http://naih.hu/mainw/?page_id=85

 

AZ ADATKEZELŐ - Vesztergombi Bt. - ADATAI

Amennyiben felvenné a VESZTERGOMBI Bt.-vel a kapcsolatot, akkor az alábbi elérhetőségeken léphet velünk – adatkezelővel - kapcsolatba.

A Szolgáltató-Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt – vesztergombi@t-online.hu – személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított egy év elteltével – 12 naptári hónap – töröl.

Vesztergombi Bt.
H-7100 Szekszárd, Borkút u. 3.
Telefon: +36 74 511 846, +36 74 411 207 | Fax: +36 74 511 576
E-mail: vesztergombi@t-online.hu | Internet: www.vesztergombi.hu
Adószám: 26441452-2-17 | Cégjegyzékszám: 17 06 001551

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
e-mail kapcsolattartás, valamint termék megrendelésével kapcsolatos, akár a weboldalról közvetlenül elküldhető e-mail üzenetek esetén.

*Név:
*E-mail cím:
Telefonszám:
*Szállítási cím: (kézbesítési – kiszállítási igény esetén)
* Számlakiállításához szükséges számlázási adatok:

*Kötelezően kitöltendők megjelölése.

A weboldalon megjelenő összes online üzenetküldési felület használata során a vonatkozó mező bejelölésével, illetve az üzenet továbbításával a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat – csakis saját személyes adatit adhatja meg - (Név; e-mail cím, telefonszám – lakcím megadása nem kötelező!) kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul, mely tájékoztatás közvetlenül elérhető és megismerhető a kijelölő mező használata elött.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

TECHNIKAI ADATOK

A VESZTERGOMBI Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosított- vagy feljogosítottak számára hozzáférhető legyen
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen és ennek céljából minden észszerű intézkedést megtesz.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat minden esetben megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréstől a nyilvánosságra hozatal ellen, minden észszerű belső folyamattal és technikai lehetőséggel.

Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata, létjogosultságuk

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a vesztergombi.hu  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető információkat, szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A sarosdi.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics - mint harmadik fél - sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a sarosdi.hu weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE

E-mailben történő időpont-egyeztetés, termék illetve szolgáltatásigénylés:

Felhasználás: Kizárólag a VESZTERGOMBI Bt. szolgáltatásaihoz tartozó elengedhetetlen egyeztetés és számlakiállítás céljából kezeljük a rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

Általános adatkezelési irányelvek

A VESZTERGOMBI Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat - az adatkezelés bármely szakában - visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk - a VESZTERGOMBI Bt. felé - adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett – más személy - hozzájárulásának igazolt beszerzése, minden esetben.

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használatát követően személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a VESZTERGOMBI Bt. által üzemeltetett vesztergombi.hu weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólagosan a VESZTERGOMBI Bt. erre jogosult és kijelölt adatkezelő felelős személye - hivatalosan, szerződéses alapokon - fér hozzá.

Passzív személyes adattárolás - erre a célra kialakított adatbázissal – a weboldalhoz tartozó szolgáltatások esetében nem történik.

E-mail archiválás: a személyes adatokat tartalmazó elektronikus levél tartalmak – további kezelést nem igénylő tartalmi része elválasztásra kerül az aktív levelezési résztől - archiválás formájában, ezen archiválási folyamatot  évente egyszer végezük el.

A vállalkozásban működő személyi számítógépek és hálózatok aktív vírusmentesítéséről gondoskodunk.

HOZZÁFÉRÉS ÉS VÉDELEM

ELEKTRONIKUS ADATÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE

VESZTERGOMBI BT.. valamint az általa megbízott szerződéses alapú munkatársak számára az egység vezetője határozza meg, hogy milyen jogosultsággal és jogosultsági szinten férhetnek hozzá a szolgáltatásvégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyes adattartalmakhoz. Az ehhez szükséges, az egység vezetője által meghatározottak alapján - konkrét technikai beálltások irányadó rendelkezéseit - írásban rögzítjük. Ezt követően az adatokhoz csak érvényes – személyre szóló – azonosító jogosultsággal lehet hozzáférni. A hálózati erőforrásokhoz – a szerződésben rögzített, érvényes jogosultsággal rendelkezők – felhasználó névvel és jelszóval férhetnek hozzá.

Minden észszerű intézkedést elkövetünk – a mindenkori rendelkezésünkre álló számitástechnikai eszközökkel - annak érdekében, hogy az adatokat tároló hálózatokon keresztül elérhető szerverekhez, arra illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

MANUÁLIS ADATÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE

Az irattári szintű kezelési körbe tartozó dokumentumok, iratok – száraz, jól elzárható egységben illetve helyiségben kerülnek tárolásra.

Az aktív kezelési körű iratállományhoz kizárólag az illetékes ügyintéző személyek férhetnek hozzá – szerződésben rögzített alapokon.

A fogyasztói jogviszonyon alapuló iratokat az erre a célra előrendeltek szerint zárható helyiségben – zárt iratszekrényben kerülnek tárolásra.

A bér- és munkaügyi iratokat - az erre a célra előrendeltek szerint - lemezszekrényben tároljuk.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

A továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe eső szerződéses együttműködő partnereink és a tevekénységükhöz/szolgáltatásukhoz tartozó cég ismertetése.

A partnereinkkel kötött szerződések titoktartási záradéka minden esetben kiterjed a személyes adatok védelmével kapcsolatos minden jelekor érvényben levő részletre.

SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERÜNK

Magyar Posta Zrt.– csomagküldő szolgálat – termékszállításhoz – 18. életévét betöltött megrendelők részére.
Írásbeli szerződés alapján, a Szolgáltató-Adatkezelő nevében a Magyar Posta Zrt. mint adatfeldolgozó szállítja a megrendelt árut az érintettek által megadott szállítási címre.

Az Adatfeldolgozónak továbbított adatok:
- érintett neve
- érintet szállítási címe

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-1/767-8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatvédelmi tájékoztató – Magyar Posta Zrt: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt termék kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, szállítási címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

KÖNYVELÉSSEL – SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

ADATFELTÖLTÉS FOLYAMATBAN….

Az adatfeldolgozó megnevezése: ………………………………………..

Az adatfeldolgozó székhelye: …………………………………………….

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  ………………………………………….

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés feltételei és a titoktartási záradék szerint közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges szinten, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A VESZTERGOMBI Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti a VESZTERGOMBI Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a VESZTERGOMBI Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rendelkezésre bocsátott vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, a továbbiakban az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a VESZTERGOMBI Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: +36 1 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A VESZTERGOMBI Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük, tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatója - ICON MÉDIA Kft. - által használt Cookie - Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja.

ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.

http://web-digital.hu/html/cookie-sueti-szabalyzat.html

Tárhelyszolgátató - Adatkezelési tájékoztató: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html

Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html


FACEBOOK -  facebook.com/vesztergombipince.szekszard/

Adatkezelési szabályzat: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Adatvédelmi alapismeretek: https://hu-hu.facebook.com/about/basics

Az adataid felelős adatkezelője a Facebook Ireland Ltd., amelyet az interneten keresztül vagy levélben a következő címen tudsz elérni:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Amennyiben az Egyesült Államokban illetve Kanadában élsz: Kérjük, fordulj a Facebook Inc. munkatársaihoz az interneten, vagy levélben a következő címen:

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/vesztergombi_winery/

GOOGLE

Adatvédelmi és általános felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Hatályba lépés dátuma 2018. május 25: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu
A google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

Általánosan a cookie-król és a működésükről a következő forrásokból szerezhet információkat.

#vesztergombipince
Kezdőlap | Kapcsolat | Impresszum | ÁSZF | Adatvédelmi szabályzat
www.vesztergombi.hu | Copyright © 2019 Minden Jog fenntartva | Látogatók: 116422